Đầu ghi DAHUA
Đầu ghi 4 kênh thế hệ mới Dahua XVR4104C
Đầu ghi 4 kênh thế hệ mới Dahua XVR4104C
Giá: 1.750.000 đ

Đầu ghi 4 kênh thế hệ mới Dahua XVR4104C

Xem chi tiết
Đầu ghi thế hệ mới 8 kênh Dahua XVR4108C
Đầu ghi thế hệ mới 8 kênh Dahua XVR4108C
Giá: 2.555.000 đ

Đầu ghi thế hệ mới 8 kênh Dahua XVR4108C

 
Xem chi tiết
Đầu ghi 4 kênh Dahua XVR5104HS
Đầu ghi 4 kênh Dahua XVR5104HS
Giá: 2.395.000 đ

Đầu ghi 4 kênh Dahua XVR5104HS

Xem chi tiết
Đầu ghi 8 kênh Dahua XVR5108HS
Đầu ghi 8 kênh Dahua XVR5108HS
Giá: 3.500.000 đ

Đầu ghi 8 kênh Dahua XVR5108HS

Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh Dahua XVR5116HS
Đầu ghi 16 kênh Dahua XVR5116HS
Giá: 6.550.000 đ

Đầu ghi 16 kênh Dahua XVR5116HS

Xem chi tiết
Đầu ghi 4K 4 kênh Dahua DH-HCVR7104H-4M
Đầu ghi 4K 4 kênh Dahua DH-HCVR7104H-4M
Giá: 3.500.000 đ

Đầu ghi 4K 4 kênh Dahua DH-HCVR7104H-4M

Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP
Xem chi tiết
Đầu ghi 4K 8 kênh Dahua DH-HCVR7108H-4M
Đầu ghi 4K 8 kênh Dahua DH-HCVR7108H-4M
Giá: 4.850.000 đ

Đầu ghi 4K 8 kênh Dahua DH-HCVR7108H-4M

Xem chi tiết
Đầu ghi 4K 16 kênh Dahua DH-HCVR7116H-4M
Đầu ghi 4K 16 kênh Dahua DH-HCVR7116H-4M
Giá: 7.470.000 đ

Đầu ghi 4K 16 kênh Dahua DH-HCVR7116H-4M

Xem chi tiết