Đầu ghi KBVISION USA
Đầu ghi HD CVI 4 kênh KBVISION KB-7204D
Đầu ghi HD CVI 4 kênh KBVISION KB-7204D
Giá: 2.250.000 đ

Đầu ghi HD CVI 4 kênh KBVISION KB-7204D

Hổ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP dễ dàng, xem lại 8 kênh đồng thời
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 8 kênh KBVISION KB-7208D
Đầu ghi HD CVI 8 kênh KBVISION KB-7208D
Giá: 3.225.000 đ

Đầu ghi HD CVI 8 kênh KBVISION KB-7208D

Hổ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP dễ dàng, xem lại 8 kênh đồng thời
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-7216sD
Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-7216sD
Giá: 5.055.000 đ

Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-7216sD

xem lại 16 kênh đồng thời, hỗ trợ 1 ổ cứng Sata x 4T
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-7216D
Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-7216D
Giá: 7.350.000 đ

Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-7216D

Hổ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP dễ dàng, Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 24 kênh KBVISION KB-7224D
Đầu ghi HD CVI 24 kênh KBVISION KB-7224D
Giá: 11.250.000 đ

Đầu ghi HD CVI 24 kênh KBVISION KB-7224D

Hỗ trợ ổ cứng HDD: 2 SATA x 8TB, xem lại 8 kênh đồng thời
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 32 kênh KBVISION KB-7232D
Đầu ghi HD CVI 32 kênh KBVISION KB-7232D
Giá: 14.235.000 đ

Đầu ghi HD CVI 32 kênh KBVISION KB-7232D

Hỗ trợ ổ cứng HDD: 2 SATA x 8TB, xem lại 8 kênh đồng thời
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 4 kênh KBVISION KB-8104D
Đầu ghi HD CVI 4 kênh KBVISION KB-8104D
Giá: 3.420.000 đ

Đầu ghi HD CVI 4 kênh KBVISION KB-8104D

Hỗ trợ ổ cứng HDD: 1 SATA x4TB, hỗ trợ cho camera 2.0 Megapixel
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 8 kênh KBVISION KB-8108D
Đầu ghi HD CVI 8 kênh KBVISION KB-8108D
Giá: 5.025.000 đ

Đầu ghi HD CVI 8 kênh KBVISION KB-8108D

Hỗ trợ ổ cứng HDD: 1 SATA x4TB, hỗ trợ cho camera 2.0 Megapixel
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-8116D
Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-8116D
Giá: 9.885.000 đ

Đầu ghi HD CVI 16 kênh KBVISION KB-8116D

Hỗ trợ ổ cứng HDD: 2 SATA x4TB, hỗ trợ cho camera 2.0 Megapixel
Xem chi tiết
Đầu ghi HD CVI 32 kênh KBVISION KB-8132D
Đầu ghi HD CVI 32 kênh KBVISION KB-8132D
Giá: 34.350.000 đ

Đầu ghi HD CVI 32 kênh KBVISION KB-8132D

Hỗ trợ ổ cứng HDD: 8 SATA x4TB, hỗ trợ cho camera 2.0 Megapixel
Xem chi tiết
Đầu ghi IP 4 kênh KBVISION KB-8104ND
Đầu ghi IP 4 kênh KBVISION KB-8104ND
Giá: 3.045.000 đ

Đầu ghi IP 4 kênh KBVISION KB-8104ND

Hỗ trợ âm thanh 2 chiều, hỗ trợ ổ cứng tối đa 4T
Xem chi tiết
Đầu ghi IP Wifi 4 kênh KBVISION KB-8104WND
Đầu ghi IP Wifi 4 kênh KBVISION KB-8104WND
Giá: 5.535.000 đ

Đầu ghi IP Wifi 4 kênh KBVISION KB-8104WND

Kết nối với camera WIFI, Hỗ trợ kết nối WPS, Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 4T
Xem chi tiết