Đầu ghi VANTECH
Đầu ghi HD-TVI 4 kênh Vantech VP-464ATC
Đầu ghi HD-TVI 4 kênh Vantech VP-464ATC
Giá: 1.950.000 đ

Đầu ghi HD-TVI 4 kênh Vantech VP-464ATC

Hỗ trợ kết nối Camera TVI/ AHD/ CVI/ Analog/ IP
Xem chi tiết
Đầu ghi HD-TVI 08 kênh Vantech VP-864ATC
Đầu ghi HD-TVI 08 kênh Vantech VP-864ATC
Giá: 2.900.000 đ

Đầu ghi HD-TVI 08 kênh Vantech VP-864ATC

Hỗ trợ kết nối Camera TVI/ AHD/ CVI/ Analog/ IP.
Xem chi tiết
Đầu ghi HD-TVI 16 kênh Vantech VP-16260ATC
Đầu ghi HD-TVI 16 kênh Vantech VP-16260ATC
Giá: 3.700.000 đ

Đầu ghi HD-TVI 16 kênh Vantech VP-16260ATC

Hỗ trợ kết nối Camera TVI/ AHD/ CVI/ Analog/ IP.
Xem chi tiết
Đầu ghi 4 kênh Hybrid Ultal-HD 4K DTV Vantech VP-4166DTV
Đầu ghi 4 kênh Hybrid Ultal-HD 4K DTV Vantech VP-4166DTV
Giá: 5.250.000 đ

Đầu ghi 4 kênh Hybrid Ultal-HD 4K DTV Vantech VP-4166DTV

Chuẩn nén hình ảnh H.265, Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng 6TB
Xem chi tiết
Đầu ghi 8 kênh Hybrid Ultal-HD 4K DTV Vantech VP-866DTV
Đầu ghi 8 kênh Hybrid Ultal-HD 4K DTV Vantech VP-866DTV
Giá: 9.750.000 đ

Đầu ghi 8 kênh Hybrid Ultal-HD 4K DTV Vantech VP-866DTV

Chuẩn nén hình ảnh H.265, Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 12TB
Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh Hybrid Ultal-HD 4K Vantech VP-1666DTV
Đầu ghi 16 kênh Hybrid Ultal-HD 4K Vantech VP-1666DTV
Giá: 21.750.000 đ

Đầu ghi 16 kênh Hybrid Ultal-HD 4K Vantech VP-1666DTV

Chuẩn nén hình ảnh H.265, Hỗ trợ 3 ổ cứng SATA dung lượng 18TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-8161AHD
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-8161AHD
Giá: 2.550.000 đ

Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-8161AHD

Đầu ghi 8 kênh AHD VP-8161AHD hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 2 TB.
Xem chi tiết
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh VANTECH VP-463TVI
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh VANTECH VP-463TVI
Giá: 2.650.000 đ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh VANTECH VP-463TVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD-TVI 1080P, Tích hợp gồm: ANALOG (960H) + HDSDI (1080P) + AHD (1080P) + HDTVI (1080P) + IP (1080P)
Xem chi tiết
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh VANTECH VP-863TVI
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh VANTECH VP-863TVI
Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh VANTECH VP-863TVI

Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh: ANALOG (960H) + HDSDI (1080P) + AHD (1080P) + HDTVI (1080P) + IP (1080P)
Xem chi tiết
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh VANTECH VPH-863TVI
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh VANTECH VPH-863TVI
Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh VANTECH VPH-863TVI

Hỗ trợ 3 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 6 TB, Hỗ trợ 1 ổ cứng eSATA dung lượng lưu trữ tối đa 16 TB
Xem chi tiết
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh VANTECH VPH-1663TVI
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh VANTECH VPH-1663TVI
Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh VANTECH VPH-1663TVI

Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh: ANALOG (960H) + HDSDI (1080P) + AHD (1080P) + HDTVI (1080P) + IP (1080P)
Xem chi tiết
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh VANTECH VPS-463TVI
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh VANTECH VPS-463TVI
Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh VANTECH VPS-463TVI

Ghi hình: ANALOG (960H) + HDSDI(1080P) + AHD(1080P) + HDTVI(1080P) + IP(1080P), Hỗ trợ 1 ổ cứng, tối đa 2TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-614AHDH
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-614AHDH
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-614AHDH

Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA lên đến 2TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-618AHDH
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-618AHDH
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-618AHDH

Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA lên đến 2TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 16 kênh Vantech VP-6116AHDH
Đầu ghi AHD 16 kênh Vantech VP-6116AHDH
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 16 kênh Vantech VP-6116AHDH

Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA lên đến 2TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-634AHDH
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-634AHDH
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-634AHDH

Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P, Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA, lên đến 3TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-638AHDH
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-638AHDH
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-638AHDH

Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P, Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA, lên đến 3TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 16 kênh Vantech VPS-6316AHDH
Đầu ghi AHD 16 kênh Vantech VPS-6316AHDH
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 16 kênh Vantech VPS-6316AHDH

Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P, Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA, lên đến 3TB
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-460AHDL
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-460AHDL
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-460AHDL

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 3TB, Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-460AHDM
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-460AHDM
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-460AHDM

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 3TB, Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-461AHD
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-461AHD
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-461AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-463AHD
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-463AHD
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VP-463AHD

chuẩn nén hình ảnh H.264, Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VPS-463AHD
Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VPS-463AHD
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 4 kênh Vantech VPS-463AHD

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 2TB, chuẩn nén hình ảnh H.264 cho hình ảnh đẹp và sắc nét
Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-860AHDL
Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-860AHDL
Giá: Liên hệ

Đầu ghi AHD 8 kênh Vantech VP-860AHDL

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ tối đa 3TB, Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
Xem chi tiết