Điện thoại Internet
Chi tiết bài viết

Điện thoại Internet

Điện thoại Internet

Chúng ta đã nghe nói nhiều về điện thoại internet. Vậy điện thoại internet là gì? Nó mang lại lợi ích gì cho chúng ta?

Điện thoại internet là gì? Là công nghệ truyền dẫn các cuộc gọi điện thoại qua mạng dữ liệu như một trong nhiều mạng khác cấu trúc trên internet, gọi là công nghệ VoIP.

Một trong những ưu điển nội trội nhất của điện thoại VoIP đó là tiết chi phí cuộc gọi. chúng ta cùng xét một vài trường hợp để thấy được chi phí sẽ được tiết kiệm như thế nào:

Gọi nội bộ giữa các chi nhánh: giả sử công ty bạn có nhiều chi nhánh ở nhiều nơi và tại mỗi chi nhánh này có các tổng đài IP để sử dụng dịch vụ VoIP thì việc gọi qua lại giữa các chi nhánh là hoàn toàn miễn phí.

Chi phí gọi liên tỉnh: nếu công ty bạn có chi nhánh ở các tỉnh khác nhau và tại mỗi chi nhánh đó đều có đầu số riêng, thì khi bạn ở khu vực này muốn gọi điện cho khách hàng/đối tác ở các tỉnh, thì cuộc gọi của bạn sẽ truyền theo đường internet cho tới tỉnh đó và lấy đầu số local gọi ra cho khách hàng/đối tác, nên chi phí cuộc gọi lúc này là chi phí nội hạc

Chi phí gọi quốc tế: nếu công ty bạn có chi nhánh hoặc trụ sở chính ở nước ngoài thì việc liên lạc và làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. việc thực hiện các cuộc gọi lúc này như gọi nội bộ nên hoàn toàn miễn phí.