VoIP gateway - Newtelecom.vn
Chi tiết bài viết

VoIP gateway

VoIP gateway

VoIP gateway là thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang dạng IP để truyền trên mạng dữ liệu và ngược lại. Chính vì tính năng này nên chúng được chia là 2 loai, FXO gateway và FXS Gateway

# FXO Gateway Chuyển đổi các cuộc gọi trên đường dây PSTN/điện thoại sang VOIP/SIP và ngược lại

Theo cách này, thiết bị VoIP gateway chuyển đổi tín hiệu từ Nhà cung cấp như VNPT, Viettel, FPT,… với các nguồn cung từ các CO line, các trunk E1/T1/J1… vào hệ thống mạng dữ liệu bên trong doanh nghiệp và ngược lại những tín hiệu IP từ trong hệ thống ra cũng được chuyển đổi sang tín hiêu analog khi ra mạng PSTN. Ta có thể hiểu là FXO Gateway đóng vài trò trung gian giữa mạng PSTN và mạng IP để chuyển đổi tín hiệu qua lại.

FXS Gateway chuyển đổi các tín hiệu từ analog từ các điện thoại analog hay máy fax sang tín hiệu ip và ngược lại

voip gateway

Hình: Mô phỏng chức năng của VoIP Gateway