Sản phẩm khuyến mãi - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SONG NGUYỄN
Đầu ghi 4 kênh AHD Questek Win-8404AHD
Đầu ghi 4 kênh AHD Questek Win-8404AHD
Giá: 2.340.000 đ

Đầu ghi 4 kênh AHD Questek Win-8404AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi hình 4 kênh HD-CVI Questek QTD-6104ACVI
Đầu ghi hình 4 kênh HD-CVI Questek QTD-6104ACVI
Giá: 2.360.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HD-CVI Questek QTD-6104ACVI

Xem chi tiết
Đầu ghi 8 kênh AHD Questek QTX 6908AHD
Đầu ghi 8 kênh AHD Questek QTX 6908AHD
Giá: 2.400.000 đ

Đầu ghi 8 kênh AHD Questek QTX 6908AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 8 kênh Questek QTX-6208AHD
Đầu ghi AHD 8 kênh Questek QTX-6208AHD
Giá: 2.425.000 đ

Đầu ghi AHD 8 kênh Questek QTX-6208AHD

Xem chi tiết
Camera quan sát AHD Questek QTX-250AHD
Camera quan sát AHD Questek QTX-250AHD
Giá: 2.645.000 đ

Camera quan sát AHD Questek QTX-250AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi 4 kênh AHD Questek Win-8404TVI
Đầu ghi 4 kênh AHD Questek Win-8404TVI
Giá: 3.225.000 đ

Đầu ghi 4 kênh AHD Questek Win-8404TVI

Xem chi tiết
Camera quan sát AHD Questek QTX-252AHD
Camera quan sát AHD Questek QTX-252AHD
Giá: 3.346.000 đ

Camera quan sát AHD Questek QTX-252AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi AHD 16 kênh Questek QTX-6216AHD
Đầu ghi AHD 16 kênh Questek QTX-6216AHD
Giá: 3.625.000 đ

Đầu ghi AHD 16 kênh Questek QTX-6216AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh AHD Questek QTX-6116AHD
Đầu ghi 16 kênh AHD Questek QTX-6116AHD
Giá: 4.350.000 đ

Đầu ghi 16 kênh AHD Questek QTX-6116AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh AHD Questek Win-8416iAHD
Đầu ghi 16 kênh AHD Questek Win-8416iAHD
Giá: 5.850.000 đ

Đầu ghi 16 kênh AHD Questek Win-8416iAHD

Xem chi tiết
Camera AHD chống cháy nổ Questek QTX-8080AHD
Camera AHD chống cháy nổ Questek QTX-8080AHD
Giá: 6.600.000 đ

Camera AHD chống cháy nổ Questek QTX-8080AHD

Xem chi tiết
Đầu ghi 16 kênh AHD Questek Win-8416AHD
Đầu ghi 16 kênh AHD Questek Win-8416AHD
Giá: 7.155.000 đ

Đầu ghi 16 kênh AHD Questek Win-8416AHD

Xem chi tiết